ALFORJA

 

QUÈ ÉS EL PROJECTE ALFORJA?

És un projecte d’inserció socio-laboral dirigit a persones que no tinguin regularitzada la seva situació administrativa (persones estrangeres migrades, sol·licitants d’asil o protecció subsidiària, persones refugiades, apàtrides i/o retornades) en el que es pretén treballar inicialment en una fase d’orientació socio-laboral i coneixement d’entorn.

Seguidament es realitzarà formació en competències bàsiques i transversals.

 

EN QUINS TERRITORIS ES DESENVOLUPA?

Als territoris de Lleida, Balaguer i Tremp.

 

QUINES FORMACIONS ES REALITZEN?

1. Formació / Certificació per treballar en l’àmbit de Granges (Balaguer i Tremp).

2. Formació / Certificació per treballar en l’àmbit de l’Atenció Sociosanitària Domiciliària (Lleida).

Alforja