Altres Identitats

QUÈ ÉS ALTRES IDENTITATS?

Altres Identitats és un programa d’inserció laboral que va adreçat a persones que estan en situació d’atur i són beneficiàries de la Renda Garantida Ciutadana. L’objectiu principal del programa és l’orientació laboral individualitzada a través d’itineraris d’acompanyament i preparació per a la inserció en el mercat de treball.

 

QUINES ACCIONS DESENVOLUPEM?

1. Accions Individuals: Sessions de tutories personalitzades en la fase inicial, mitja i final del programa amb l’objectiu de construir la trajectòria formativa i laboral de cada persona i preparar-la a nivell de competències transversals per poder accedir a les ofertes actives en el mercat laboral.

2. Accions Grupals: Sessions en grup, de formació, recerca de feina, preparació d’entrevistes i visites a l’entorn produtiu.

3. Pràctiques en Empresa: Coordinació amb el teixit empresarial del territori per poder vincular les persones amb el mercat de treball i generar convenis de pràctiques que entrelliguin els interessos i motivacions dels participants amb les necessitats reals de les empreses.

Projecte subvencionat pel Departament d’Empresa i Treball” i objecte de cofinançament per part del FSE:


altres identitats