Altres Identitats

NOVES IDENTITATS

Altres identitats és un programa d’inserció laboral que va adreçat a persones que estan en situació d’atuir i són beneficiàries de la Renda Garantida per a la Ciutadania. 

L’objectiu principal és l’orientació laboral individualitzada a través d’itineraris d’acompanyament i preparació per a la inserció en el mercat de treball.

Aquesta tasca la realitzem mitjançant:

      • Accions individuals: Amb tutories personalitzades, abans, durant i després del programa, per tal de construir la trajectòria formativa i laboral de cada usuari.
      • Accions grupals: Amb formació, recerca de feina, entrevistes motivacionals, visites a l’entorn productiu i pràctiques laborals a empresa.

 

Vídeo “Altres Identitats – 2018”.

Usuaris de l’entitat ens expliquen les seves vivències abans i després de participar en el programa. 


gene - dep treball

 

fse-inverteix-en-el-teu-futur