Casal Temps d’Estiu

Casal Temps d’Estiu

 

Casal Estiu

Des de Reintegra volem col·laborar en la lluita contra la pobresa, per aquest motiu realitzem un Casal d’Estiu amb la finalitat d’integrar als infants d’origen immigrant o de famílies amb pocs recursos econòmics.

 A través d’aquestes actuacions de l’àmbit no formal, pretenem evitar situacions d’exclusió social entre infants i joves de diferents classes, edats i procedència participant en projectes i accions comuns.

Els prinicpals objectius del casal són:

  1. Realitzar activitats i tallers en el marc d’un projecte pedagògic no formal.
  2. Treballar valors i actituds que fomentin la relació, la convivència, el respecte i el treball en equip.
  3. Educar en valors i hàbits alimentàris.