Covid-Desconfinament

CONSELLS PER DESPLAÇAR-NOS A LA FEINA

 
 
consells-desplaçament-feina
 
 

CONSELLS PER TORNAR A CASA DESPRÉS DE LA FEINA

 
 
consells-tornar-casa
 
 

MESURES DE PREVENCIÓ AL LLOC DE TREBALL

 
mesures-prevenció
 
 

RECOMANACIONS PER AL DESCONFINAMENT

 
 
Recomanacions-desconfinament