Fil a l’Agulla

Slider_filalagullaSlider_filalagulla
 

QUÈ ÉS FIL A L’AGULLA?

Fil a l’agulla és un projecte que pretén millorar l’economia domèstica dels seus participants a partir de l’estalvi tant econòmic com dels mateixos recursos a través del reciclatge de la roba. L’adquisició de coneixements pràctics en costura permetrà a la persona poder ser autònoma quant a la confecció i reciclatge de la roba, i també compartir espais de reflexió en relació al consum i la gestió dels recursos econòmics propis.

 

OBJECTIUS DEL CURS

– Millorar l’economia domèstica a partir de l’aprofitament i reciclatge de roba i fomentant l’estalvi econòmic.

– Establir un espai de reflexió en relació al consum i la gestió dels recursos econòmics propis.

– Oferir coneixements pràctics de costura que permetin a l’usuari poder confeccionar peces de roba de manera autònoma.

– Generar una sortida laboral per la via de la costura, ja sigui treballant per una empresa i/o creant un negoci propi.

 

MÒDULS DEL CURS

– Mòdul 1. TALLER COSTURA CREATIVA A TRAVÉS DEL RECICLATGE DE ROBA

– Mòdul 2. ECONOMIA DOMÈSTICA

– Mòdul 3. ELABORACIÓ DE CURRÍCULUM I RECERCA DE FEINA

– Mòdul 4. PRÀCTIQUES EN EMPRESES

 


Finançadors:

Departament de Cultura
Institut Catala De Les dones