Infància i Famílies

Slider_Atenció Social i Psico
 
 
 

DESENVOLUPEM PROGRAMES D’ATENCIÓ SOCIAL I PSICOLÒGICA

En aquesta àrea realitzem projectes amb la finalitat de donar resposta a diferents necessitats detectades en famílies i infants en situació d’exclusió social i pobresa econòmica. Oferim un acompanyament a través d’atencions socials i psicològiques i dotem d’eines i recursos als usuaris perquè puguin millorar la seva situació familiar, social i personal.
En la tasca essencial de la entitat, promoure la plena integració social i ciutadana de les persones que ho necessiten, entenem que no només es tracta de facilitar la inserció laboral, sinó que cal un acompanyament en aspectes essencials com és la vida familiar, les relacions i l’autonomia personal; Per fer-ho, desenvolupem alguns programes com aquests: