KIDIN – 2022

Voluntariat Europeu: KIDIN – 2022

KID-IN va ser un projecte de llarga durada del Cos Europeu de Solidaritat que va acollir dues persones de França i Portugal per col·laborar en el desenvolupament d’activitats dels programes d’infància de l’Associació Reintegra.
L’objectiu principal era la implicació de les persones participants en programes adreçats a infància i joventut en situació de vulnerabilitat social.
Durant 5 mesos es les persones de voluntariat van dinamitzar activitats de lleure en horari de menjador i van col·laborar amb la preparació i implementació d’activitats extraescolars i casals d’estiu en centres de màxima complexitat de la ciutat de Lleida.

Aquest projecte va permetre assolir molts dels objectius del “European Solidarity Corps”, principalment l’adquisició de nous valors entre el col·lectiu jove així com la implicació d’aquest en les problemàtiques socials d’arreu de la comunitat europea.

 
 

Coneix l’experiència de la Sophie i la Cleo

 L’experiència de la Sophie i la Cleo

My 5-months-experience as a volunteer of the European Solidarity Corps was just incredible. I quickly met so many amazing people that it was difficult to leave the city of Lleida in the end. I miss the children of the school and the “casal”, my colleagues of the organization Reintegra, the youngsters with migrant background, Cleo, my co-volunteer and all my Erasmus friends. All those people helped me learn a lot: about becoming fluent in Spanish, about myself and about working with children with a risk of exclusion. I would highly recommend to everybody to live such a volunteering experience and to go out of its country and comfort zone for a few months.
(Sophie)

Els meus 5 mesos d’experiència com a voluntària del Cos Europeu de Solidaritat van ser increïbles. Ràpidament vaig conèixer tanta gent meravellosa que al final va ser difícil marxar de la ciutat de Lleida. Trobo a faltar els nens de l’escola i el casal, les meves companyes de l’Associació Reintegra, els joves d’origen migrant, la Cleo, la meva co-voluntària i tots els meus amics Erasmus. Tota aquesta gent m’ha ajudat a aprendre molt: a dominar el castellà, a aprendre sobre mi mateixa i a treballar amb nens amb risc d’exclusió. Recomano molt a tothom que visqui aquesta experiència de voluntariat i que surtin del seu país i zona de confort durant uns mesos.
(Sophie)

 
L'experiència de la Sophie i la Cleo
 

Being a volunteer in the European Solidarity Corps was a unique experience. From the moment we arrived until the day we left, we received a lot of attention and affection from the entire Reintegra team. For me, not only was important the experience of living in a new city and in a new country, but also the activities we did, because they will be very useful for my professional career. Lleida is a dynamic city, with many activities and students, where you can easily work on social relationships with people from all over the world. I strongly recommend everyone to take advantage of the opportunity and all the knowledge that volunteering gives us.
(Cleo, on the right)

Ser voluntària al Cos Europeu de Solidaritat va ser una experiència única. Des del moment que vam arribar fins al dia que vam marxar, vam rebre molta atenció i afecte per part de tot l’equip de Reintegra. Per a mi no només va ser important l’experiència de viure en una nova ciutat i en un nou país, sinó també les activitats que vam fer, perquè em seran molt útils per a la meva carrera professional. Lleida és una ciutat dinàmica, amb moltes activitats i estudiants, on es poden treballar fàcilment les relacions socials amb gent d’arreu del món. Recomano a tothom que aprofiti l’oportunitat i tots els coneixements que ens aporta el voluntariat.
(Cleo, a la dreta)