Nexus


Què és Nexus?

Nexus és un projecte que neix arran d’identificar:

– L’augment de l’arribada de joves africans, principalment de Gàmbia, al territori espanyol.
– La desinformació sobre tràmits administratius i desconeixement del mercat laboral.
– La frustració i impotència a causa de la bretxa entre les expectatives i la realitat.
– La pressió per a ajudar econòmicament a les seves famílies i pagar els deutes del procés migratori.
– La influència de la imatge del “somni europeu” en xarxes socials.
– La por al sentiment de fracàs i decepció si tornen als seus llocs d’origen.
– L’augment de l’estat de malestar emocional.

Des de Intress Solidario es publica una convocatoria de Projectes Solidaris, enfocada a donar suport a projectes en origen, nosaltres ens hi adherim i ens l’aproven.

26798F66-C553-404E-B8B6-13A4F4B1C673 26798F66-C553-404E-B8B6-13A4F4B1C673


Que es fa?

– Informar els joves i famílies del territori Gambià sobre les situacions administratives que es troben abans d’emprendre el seu itinerari migratori, per a intentar mitigar les frustracions i impotències una vegada en el territori espanyol, a més de triar emprendre o no el viatge amb la informació necessària i desmitificar el somni europeu.
– Detecció de necessitats dels joves en el territori, a través del contacte amb entitats juvenils locals i ONGs (Sandu Youth Development)
– Potenciar connexions i vincles amb entitats locals per a la futura cooperació a través de projectes d’intercanvi de bones pràctiques i d’implementació d’activitats juvenils, tant en origen com a Espanya, amb la intenció de poder disminuir les necessitats detectades.

Es va dur a terme des del 15 de novembre fins el 8 de desembre 2023, de manera itinerant per diferents poblacions, entitats i regions de Gambia.

26798F66-C553-404E-B8B6-13A4F4B1C673


Projecte subvencionat:

Intress