ELS NOSTRES OBJECTIUS

obj

El nostre objectiu principal és promoure accions perquè persones amb especials dificultats, puguin millorar el seu benestar psicosocial.

D’aquesta manera, el nostre equip treballa per:

  1. Acollir, escoltar i acompanyar a aquells col·lectius amb algun tipus de dificultat social i/o laboral.
  2. Millorar les possibilitats d’inserció laboral d’aquestes persones.
  3. Capacitar als usuaris de l’associació per a respondre a les noves demandes del mercat laboral ordinari.
  4. Sensibilitzar i fomentar les relacions entre les empreses del mercat de treball i els nostres usuaris. 
  5. Facilitar una major igualtat d’oportunitats pels infants i joves de famílies en risc d’exclusió social a través d’accions socio-educatives dins de l’àmbit de l’educació no formal.