Programa FOAP

Slider_PagWeb_FOAP
 

QUÈ ÉS PROGRAMA FOAP?

El programa de formació d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) ofereix a les persones treballadores, preferentment en situació d’atur i demandants d’ocupació, una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les necessitats del mercat laboral. 
 
L’objectiu d’aquest programa és afavorir la productivitat i la competitivitat de les empreses per mitjà d’una formació personalitzada subvencionada, així com la qualificació i la promoció de les persones treballadores.
 
Aquest programa subvenciona les tipologies d’accions formatives en les àrees que s’estableixin com a prioritàries per a les diferents unitats territorials. 
 
Especialitats adreçades a l’obtenció de certificats de professionalitat que es programin completes (mòduls formatius, formació complementària i mòdul de formació pràctica en empresa).

 

A QUI VA ADREÇAT?

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació d’atur demandants d’ocupació (DONO) i també: 
 
– Persones amb especials dificultats dinserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a demandants docupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys)
– Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret. 
– Persones amb baixa qualificació professional. 
– Joves menors de 30 anys. 
– Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació per a l’Ocupació i d’altres que comportin l’obligació o compromís de participar en cursos de formació professional per a l’ocupació, dins de les polítiques actives d’ocupació.

 

QUINES FORMACIONS ES REALITZEN I A ON?

A Associació Reintegra realitzem les formacions:
 
1. CP2 d’Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials: Aitona, La Pobla de Segur i Lleida

2. CP1 d’Operacions Auxiliars de Serveis Administratius Generals: Lleida


“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya –SOC amb fons rebuts del Ministeri d’Educació i Formació Professional”.

socgeneralitat catalunyaMinisterio de Educación y Formación Profesional