Projecte Uzazi

QUÈ ÉS EL PROJECTE UZAZI?

 

Projecte que desenvolupem en col·laboració amb la xarxa de recursos socio-sanitàris de la Segarra amb la finalitat de donar resposta a la necessitat detectada pels professionals de la petita infància, d’entendre i atendre el desajust que es genera entre les formes de criança de famílies i mares d’origen immigrant en el moment de la criança i els professionals d’atenció a la infància de la cultura d’acollida.

 

Objectius del Projecte

– Propiciar l’apoderament de mares migrades i autòctones sobre el seu saber fer cultural i familiar i sobre la criança i la maternitat.

– Contribuïr a millorar l’atenció, cura i criança dels infants nascuts aquí de famílies migrades.

– Fomentar el diàleg per entendre les característiques pròpies de cada cultura respecte al concepte d’infant, criança i família.

– Aprofundir per entendre els valors de la cultura d’acollida sobre l’educació, el tracte i les necessitats dels infants, entendre allò socialment reprobable i que pot no ser-ho en la cultura d’origen.

– Compartir experiències comunes a través de l’espai grupal dels tallers de conversa.

 

Metodologia

Treballem mitjançant la conversa, fomentant el diàleg a partir de conceptes i temes sobre els quals cal reflexionar i promovem que les persones participants comparteixin particularitats culturals i familiars, per poder enfocar els temes des de diferents perspectives i aconseguir un creixement a nivell grupal i personal.