AL DIA

QUÈ ÉS AL DIA?

 

És un projecte d’inserció socio-laboral dirigit a persones migrades, especialment dones reagrupades i joves migrats/des sols (tot i que també es tenen en compte a persones en situació irregular si es dona la circumstància i necessitat), en el que es pretén treballar en tres fases:

1- Fase d’Orientació Socio-laboral i Coneixement d’Entorn.

2- Fase de formació en competències bàsiques i transversals (Idioma, actitud, treball en equip, comunicació, responsabilitat, autoestima, resiliència, habilitats socials, etc).

3- Fase de Formació Tècnico-Professional centrada en l’àmbit de la cuina i la neteja.

 

A qui s’adreça el projecte?

El projecte va dirigit a persones migrades, especialment dones reagrupades i joves migrats/des sols, tot i que també es tindran en compte a persones en situació irregular si es dona la circumstància i necessitat.

 

Objectius

– Aconseguir que les persones beneficiàries adquireixin l’equilibri i l’autonomia necessaris en l’aspecte econòmic, laboral i social, per tal que puguin començar a viure d’una manera estable i digna.

– Afavorir el desenvolupament de la dona reagrupada o el/la jove migrat/da sol/a, atenent les seves necessitats bàsiques de caràcter psicològic i social.

– Facilitar i apropar a les persones nouvingudes el coneixement de la societat d’acollida.

– Afavorir la participació, la interacció i l’autoorganització de les persones migrades en la nova societat amb igualtat de drets amb la població autòctona.