Què són els Punts de Formació Incorpora?

 

PUNT DE FORMACIO

Els Punts de Formació Incorpora són programes de formació impulsats des d’ Incorpora de l’ “Obra Social La Caixa”  que s’adrecen a persones en situació de vulnerabilitat i atur.

Aquests cursos compten amb continguts transversals i amb un seguiment personalitzat per tal de millorar l’ocupabilitat d’aquests col·lectius i proporcionar-los una oportunitat d’incorporació al mercat laboral.

El programa inclou:

  1. 100 hores de competències transversals.
  2. 100 hores de formació tècnica per conèixer la realitat de diferents sectors de treball.
  3. 80 hores de pràctiques no laborals en empreses.

 

P U N T S     F O R M A C I Ó     I N C O R P O R A     2 0 1 8

Curs Polivalent de Missatgeria 

44613908_2137253496320125_8761457001478750208_o

Curs Carnisseria i Peixateria 

Curs Carnisseria Peixateria - Febrer 2018

 

Curs Operacions Bàsiques d’Hostaleria

Curs Hosteleria Tremp - Febrer 2018

 

 

 

E X P E R I È N C I E S     E N     P R À C T I Q U E S

 

Experiències en pràctiques a “NARCÍS” – Carnisseria i Peixateria PFI 2018
 

 

Experiències en pràctiques a “ACOPEIX” – Carnisseria i Peixateria PFI 2018

                          Experiències en pràctiques a “Vilella Recicla” – Reciclatge i Gestió de Residus PFI 2017