Voluntariat

DESENVOLUPEM PROGRAMES DE VOLUNTARIAT

Amb la finalitat de facilitar espais d’aprenentatge formal i no formal i aconseguir millores en l’àmbit acadèmic, social i personal dels participants.