WEAVING ROOTS – 2023

Voluntariat Europeu: Weaving Roots – 2023

Weaving Roots és unprojecte de llarga durada del Cos Europeu de Solidaritat que aquest any ha acollit dues persones de Suècia i Romania per col·laborar en el desenvolupament d’activitats dels programes d’infància de l’Associació Reintegra.
L’objectiu principal és la implicació de les persones participants en programes adreçats a infància i joventut en situació de vulnerabilitat social.
Durant 6 mesos es les persones de voluntariat dinamitzen activitats de lleure en horari de menjador i col·laboren amb la preparació i implementació d’activitats extraescolars i casals d’estiu en centres de màxima complexitat de la ciutat de Lleida.

Aquest projecte permet assolir molts dels objectius del “European Solidarity Corps”, principalment l’adquisició de nous valors entre el col·lectiu jove així com la implicació d’aquest en les problemàtiques socials d’arreu de la comunitat europea.

 
 
El Tor i la Cosmina