Finestres

QUÈ ÉS EL PROJECTE FINESTRES?

FINESTRES és un projecte adreçat a la orientació i l’acompanyament a través del joc, la formació i la conversa per afavorir relacions familiars saludables i millorar el seu benestar personal, familiar, social i emocional.

A QUI S’ADREÇA?

A famílies amb fills/es de 0-10 anys.

 espai en blanc

ÀREES DE TREBALL I ACTIVITATS:

  • Àrea d’atenció paterno/materno-filial:

Creem racons adaptats a diversos nivells d’edat on acompanyar i facilitar experiències de relació, llenguatge i joc entre pares/mares i fills/es. Un/a professional acompanya en l’experiència del joc i cançons.

– Espai de joc i relació:

Horari: 17 – 18.30 h

Dilluns: 0 – 3 anys

Dijous: 4- 10 anys

*Inspirat en el model de La Casa Verda de F.Dolto

  • Àrea de suport psicosocial

Oferir suport especialitzat a les famílies, pares/mares i infants davant de dificultats relacionals, comportamentals, o emocionals a través de dos espais:

– Grups de conversa suport mutu a mares/pares

Horari: Dimarts de 10 a 11.30 h

– Espai d’escolta i atenció psicosocial individualitzada

Horari a convenir segons necessitats.

  • Àrea formativa i de recursos comunitaris

TALLERS FORMATIUS PER A PARES/MARES/TUTORS

  • La importància del joc en la infància
  • Nutrició i cuina d’aprofitament
  • Necessitats de l’infant en cada etapa evolutiva
  • Economia domestica
  • Recursos socials d’habitatge, consum i estalvi energètic
  • Recursos educatius i de lleure de la ciutat

ACTIVITATS PER A LA VINCULACIÓ COMUNITÀRIA I CULTURAL

Conèixer la xarxa de recursos de la ciutat i promoure la participació activa en activitats culturals i comunitàries per a tota la família.