Transparència

Slider_PI_Memoria_1920x550Mesa de trabajo 122
DESCARREGA'T

#AFAVORINTLAIGUALTATDOPORTUNITATS

DESCARREGA
LA MEMÒRIA ANUAL 2023
 
 

SOM TRANSPARENTS

Des de l’Associació Reintegra, dediquem aquest espai de la nostra pàgina corporativa a facilitar-vos de manera clara i entenedora tota aquella informació de caràcter públic que pugui ser del vostre interès.
Com a entitat social, creiem que la transparència i la Responsabilitat Social Corporativa (definida com la contribució activa i voluntària de millores socials, econòmiques i mediambientals per part de les organitzacions) són dos elements claus i imprescindibles a l’hora de desenvolupar les tasques diaries i fixar els objectius de qualsevol empresa, ens o entitat. És per aquest motiu que vetllem per ser ètics en la nostra manera de pensar, crear i desenvolupar els projectes.
D’acord amb aquesta filosofia, en aquest espai trobareu tota la informació relativa a la memòria anual de l’any 2022, la informació institucional i els comptes de l’entitat.

 

Des de Reintegra comptem amb la certificació del Sistema de gestió de qualitat ISO9001:2015 aprovada per LRQA