Palanca

SUPORT SOCIOEDUCATIU I EMOCIONAL

 

Palanca és un projecte adreçat a joves de secundària (12-18 anys) amb un alt risc d’abandonament escolar als quals oferim suport socioeducatiu tant en l’àmbit emocional com pel que fa al reforç escolar.

 
joven-estudiantes-charlando-escritorio