ReIncorpora – Alta Exclusió

reincorpora

QUÈ ÉS ?

És un programa a través del qual proporcionem itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral per a persones privades de llibertat. Els nostres objectius principals es basen en el concepte d’aprenentatge-servei i el foment de competències, valors i habilitats per tal que aquest col·lectiu es reinsereixi en la societat d’una manera òptima i aconsegeueixi noves oportunitats laborals.

Des de l’any 2018, des de Reintegra i amb la col·laboració d’altres entitats de la zona, també desenvolupem el projecte AVANT, un projecte destinat a oferir un servei d’acompanyament individual i grupal per a interns de segon grau, que són susceptibles de ser derivats al programa Reincorpora. L’objectiu principal del projecte, és preparar als usuaris interns per a un tercer grau i treballar la motivació per a la recerca de feina a la seva sortida.

 

QUÈ OFEREIX?

Seguim un itinerari d’inserció sociolaboral que s’estructura en les següents fases:

1. SELECCIÓ: S’escolleixen les persones que participaran en el programa d’acord amb un procediment previament definit.

2. FORMACIÓ I PRÀCTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS: S’inclouen accions formatives dirigides a millorar la situació de les persones participants. Treballem mòduls de competències transversals, competències tècniques i pràctiques en empresa.

3. SERVEIS A LA COMUNITAT: Realització per part de les persones participants, de serveis solidàris que contribueixen a la millora de la comunitat.

4. RECERCA DE FEINA I INSERCIÓ LABORAL: Acompanyament a les persones en el procés de recerca de feina i d’inserció al mercat de treball, també realitzem un seguiment després de la seva inserció laboral.

 

Finançament:

Funcadio LaCaixa
logo reincorpora