Què és Reincorpora?

 

reincorpora

Un programa a través del qual proporcionem itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral per a persones privades de llibertat. Els nostres objectius principals es basen en el concepte d’aprenentatge-servei i el foment de competències, valors i habilitats per tal que aquest col·lectiu es reinsereixi en la societat i tingui una nova oportunitat laboral.