Què és Reincorpora?

 

És un programa a través del qual proporcionem itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral per a persones privades de llibertat. Els nostres objectius principals es basen en el concepte d’aprenentatge-servei i el foment de competències, valors i habilitats per tal que aquest col·lectiu es reinsereixi en la societat i tingui una nova oportunitat laboral.

Aquest 2018, també desenvoluparem el projecte AVANT, un projecte destinat a oferir un servei d’acompanyament individual i grupal per a interns de segon grau, que són susceptibles de ser derivats al programa reincorpora. L’objectiu principal del projecte, és preparar als usuaris interns per a un tercer grau i treballar la motivació per a la recerca de feina a la seva sortida.

reincorpora