Xerrem junts

banner_PagWeb_xerrem junts

En què consisteix?

El projecte Xerrem Junts promou la creació d’espais socials de trobada i comunicació de persones adultes en català. A través d’aquesta iniciativa, persones que estan aprenent l’idioma es troben setmanalment amb persones voluntàries catalanoparlants per practicar la parla.

Què s’hi fa en aquests espais?

Immergir-se en el català mitjançant la conversa col·loquial. Durant les sessions, els assistents tenen ocasió de parlar força en català i rebre les ajudes que els calgui per part de les persones dinamitzadores per fer-ho amb eficàcia i correcció.

Quin tipus de destinataris atén?

Persones que viuen en zones amb baix nivell d’ús del català, que no accedeixen a l’educació formal per motius diversos o que hi accedeixen però necessiten entorns d’ús per practicar-lo.

Hi ha diferents graus de necessitat?

Sí. Per això hi ha tres propostes bàsiques:

El projecte Junts per a persones que parteixen d’un desconeixement absolut del català.
El projecte Junts avançat per a les que tenen suficient comprensió però no l’han parlat mai.
El projecte Xerrem per a les que ja el parlen però tenen mancances de fluïdesa o de bagatge lingüístic.


Projecte organitzat:

CAL